ELĪNAS ZĀLĪTES MEMORIĀLAIS MUZEJS

Adrese: Dzirnavu iela 24, Ape
Telefons: 371 26388665, 371 64322271
Fakss: 371 64322272
Mājas lapa: www.ape.lv
E-pasta adrese: ape.biblioteka@ape.lv
 
GIDSAUTO STĀVVIETAPILIS, MUZEJI, BAZNĪCAS

Apē atrodas E. Zālītes memoriālā māja Ēka sākotnēji atradusies Trapenes pag. "Vosos", 1904. gadā Elīnas Zālītes tēvs, būdams amatnieks, ēku izjauca un pārveda uz Api. Šajā mājā Elīna Zālīte pavadīja bērnību, kā arī vēlāk brauca šurp katru vasaru. Elīnas Zālītes (1898-1955) dzīve un dzejnieces, prozaiķes, dramaturģes un tulkotājas darbība grāmatās, fotoattēlos, dokumentos, piemiņas lietās. Katru pavasari Starptautiskajā muzeju dienā muzejā ir atvērto durvju diena, bet 19.oktobrī - rakstnieces dzimšanas dienā - apmeklētāji tiek sagaidīti ar aizdegtām svecēm.

2006. gadā apmeklētājus sagaida atjaunotā un papildinātā ekspozīcija par E.Zālīti.

Dzimusi amatnieka ģimenē 1904 gadā kopā ar vecākiem pārcēlusies uz Api.
Mācījusies Jaunlaicenes pagasta Opes ( Apes ) pamatskolā, 1918.gadā kā eksterne beigusi Puškina ģimnāziju Tērbatā .1918 – 1920 gadā skolotāja Alūksnē, no 1921 gada dzīvoja Rīgā. 1928 – 1934 gadam Dailes teātra dramaturģe.
1932 apprecējusies ar aktieri un režisoru Herbertu Zommeru. Pēc 2. pasaules kara neilgi Muzikālās komēdijas ( Operetes ) teātra dramaturģe.
Pirmā publikācija – V. Ridalas dzejoļa “Upurakmens” tulkojums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 1921 gadā pirmais oriģināldzejolis “Baznīcā” laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Lielu popularitāti ieguva dzejoļu krājums “Sila ziedi” (1931), kas līdz 1940 gadam iznāca piecos krājumos.
Elīna Zālīte bija spilgta latviešu romantiskās dzejas pārstāve, viņas dzejā dominē romantiskais jaunības nemiers, mīlestības alkas. Dzejas forma tradicionāla , izteiksmē vienkārša, sirsnīga, emocionāla. Lirisks pamattonis, prasme ielūkoties pārdzīvojumos, labsirdīgi pasmaidīt par vājībām, raita skatuviskā darbība, raita skatuviskā darbība, veikls, asprātīgs dialogs raksturīgs Elīnas Zālītes 20. un 30. gados sarakstītajām lugām: “Bīstamais vecums” (1927), “Maldu Mildas sapņojums” (1931), ”Pirktā laime” (1932), “Svešās asinis” (1935), “Mūžīgi vīrišķais” (1938), “Vālodzes dziesma” (1940), “Intermeco”(1944). Populārākā un mākslinieciski nozīmīgākā ir komēdija “Rudens rozes” (1938).
Mazāk veiksmīga padomju laika dramaturģija. Lugas “Atgūtā dzimtene” (1948), “Vārds sievietēm” (1950), “Spēka avots”(1951).
Elīna Zālīte dramatizējusi A.Deglava “Vecais pilskungs” un “Rīga”, R. Valdesa “Jūras vilki” u.c ., publicē ceļojuma aprakstus “Saules zeme Ēģipte agrāk un tagad” (1936), stāstu krājumu “Sūrais malks”(1943) un grēksūdzes tipa romānu “Agrā rūsa”(1944).
Lielu mākslinieciski kvalitatīvu darbu veikusi kā tulkotāja galvenokārt no igauņu valodas: A.H.Tammsāres romāni “Mežstrautu saimnieks” (1925), “Zeme un mīlestība” (1 – 4, 1936), “Viena laulība” (1938), igauņu tautas eposs “Kalevipoegs” (1929).
1958 gadā atklāts K.Zemdegas veidots kapu piemineklis, Apes vidusskolā novietota R.Kalniņas – Grīnbergas darināta Elīnas Zālītes skulptūra.

Travellatvia iesaka


 
Kur atpūsties Latvijā ? Lasiet vēl
Nosaukums:
Paplašinātais meklētājs
Iesakam apmeklēt Skatīt citus

Dienas foto

Dienas foto

Ziņu izsūtīšana

Notikumu kalendārs