Olaine


Sagatavot izdrukai
Olaines pilsētas vēsture

Olaines pilsētas vēsture cieši saistīta ar Rīgas tuvumu un tās izvietojumu pie sena Eiropas nozīmes tirdzniecības un pasta ceļa.

Ciematam lielceļa malā bijuši dažādi nosaukumi - piemēram, Skadiņu ciems. Tikai 17.gadsimtā - kad Misas pietekas - Olaines upītes ielokā tika uzcelta baznīca, ēka un draudze ieguva Olaines vārdu. Mūsdienās pagasta nosaukumu pārņēma Olaines pilsēta, bet vēsturiskais centrs nu jau pārtapis par Jaunolaini.

Kā apbūvēta teritorija Olaine ir zināma salīdzinoši nesen, jo līdz 1940. gadam šeit atradās 8 lauku saimniecības, Rīgas pilsētas mežsarga mājas "Lapsas" un valsts meža fonda zemes.

Blakus pašreizējai pilsētas teritorijai - starp dzelzceļu Rīga - Jelgava un šoseju Rīga- Jelgava, no 1930. gada līdz 1940. gadam veidojās nelielu zemes gabalu apbūve.

Olaines pilsētas, kā noteiktas apdzīvotas vietas veidošanās aizsākās 1939. gadā, līdz ar kūdras ieguves attīstību, kas uzplaukumu piedzīvoja Otrā Pasaules kara laikā. Strādājošie kūdras purvā un vēlāk arī kūdras brikešu rūpnīcā, veidoja kūdras rūpnīcas ciemata iedzīvotāju lielāko daļu.

Otrais pagrieziens pilsētas attīstībā sākās 1956. gadā, kad Olainē sākās jaunu rūpnīcu celtniecība, kad 1959. gada valdība nolēma likvidēt līmes fabriku Rīgā un pārcelt tās jaunbūvētos korpusus uz Olaini. Papildus tam tika pieņemts valdības lēmums par plastmasas pārstrādes rūpnīcas būvi Olainē.

[pic][ola1.jpg]1963. gadā Olaines kūdras rūpnīcas strādnieku ciemats kļuva par Olaines pilsētciematu un saglabāja šo statusu līdz pat 1967. gada 20. februārim, kad tā 332ha platībā, iedzīvotāju skaits sasniedza 7000 cilvēku un Olaine ieguva pilsētas tiesības. Šis ir Olaines izaugsmes laiks, kurā jau aktīvi darbojās vairākas rūpnīcas: plastmasu pārstrādes rūpnīca, ķīmisko reaktīvu rūpnīca, eksperimentālā līmes rūpnīca, notiek ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas celtniecība. Aktīvi turpina darboties arī vecākais Olaines rūpniecības uzņēmums - Olaines kūdras rūpnīca.

Šajā laikā Olainē darbojās Latvijā vienīgā iestāde alkoholisma piespiedu ārstēšanai- Olaines darba profilaktorijs.

Visi Olaines uzņēmumi bija iesaistīti bijušās PSRS rūpniecības kompleksā un to ražošanas apjomi pieauga līdz pat 1990. gadam.

1991. gadā Olaines teritorija tika divkārt palielināta, lai paplašinātu zaļo zonu un nodrošinātu individuālo apbūvi.

Pēc 1991. gada ražošana lielākajos uzņēmumos apsīka. Tomēr pilnībā tika likvidēts tikai Valsts uzņēmums "Biolar" (agrāk - "Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīca"). Šīs rūpnīcas korpusos 1995. gadā tika izveidots jauns uzņēmums - "LatBio" ("Biolar").

Mainoties ekonomiskajai un politiskajai situācijai, strauji attīstījās privātais sektors. Ir notikusi valsts uzņēmumu privatizācija, kā rezultātā Olaines pilsētas teritorijā jau 1998. gadā vairs nebija neviena valsts uzņēmuma. To vietā ir izveidojušies tādi uzņēmumi kā SIA "VITA" (Olaines želantīnu rūpnīca), a/s "Olaines Kūdra", a/s "Olainfarm", SIA "EPI" (Olaines plastmasu pārstrādes rūpnīca), SIA "ORC LAT" (Olaines celtnieks).

Pašlaik Olaines pilsētas teritorija atrodas netālu no vēsturiskās Vidzemes un Kurzemes robežas un aizņem 6,8 km2­­ . Olaines iedzīvotāju skaits sasniedz apmēram 13 000 iedzīvotāju.

Olaines novada vārds ir izskanējis līdz ar tādiem ievērojamiem cilvēkiem kā literatūras vēsturnieks Teodors Zeiferts un rakstniece Vija Upmale.

Pašlaik Olainē darbojas 3 pirmsskolas izglītības iestādes, mūzikas un mākslas skola, divas vidusskolas un koledža, kas 2002. gadā ieguva arī augstākās mācību iestādes nosaukumu. Bērni brīvajā laikā apmeklē mūzikas un mākslas skolu, dažādas sporta sekcijas, rokdarbu pulciņus, kinoteātri un spēļu zāles.

Iedzīvotājus regulāri priecē Olaines Vēstures un mākslas muzeja veidotās izstādes, kurās var iepazīt pilsētas vēsturi, attīstību un aplūkot dažādu mākslinieku darbus.

Olaines pilsētas iedzīvotājiem ir pieejama bibliotēka - pilsētas (pieaugušo) un bērnu nodaļa, kurās lasītājiem regulāri tiek piedāvāta iespēja iepazīt jaunāko ārzemju un latviešu literatūru, bagātinot savu garīgo apvārsni.

Jau par tradīciju ir kļuvuši Olaines pilsētas svētki, kas priecē iedzīvotājus ar krāšņu gājienu, koncertiem un rok festivālu "BombArts", kurā piedalās ne tikai Olainieši, bet arī viesi no sadraudzības pilsētām.

Olaine iet kopsolī ar laiku un pilsēta kļūst sakoptāka, attīstās infrastruktūra- tiek darīts viss, lai iedzīvotāji justos droši, lai apzinātos Olaini kā savas mājas un veicinātu tās labiekārtošanu un augtu līdz ar to.

2004-07-23 Olaine


Travellatvia iesaka


 
Kur atpūsties Latvijā ? Lasiet vēl
Nosaukums:
Paplašinātais meklētājs
Iesakam apmeklēt Skatīt citus

Dienas foto

Dienas foto

Ziņu izsūtīšana

Notikumu kalendārs